Dr. Üzeyir GARİH'den...

 

" ... Bir problemin çözümü, problemin ortaya konmasındaki açıklık oranında kolaylaşır. Yanıtı büyük oranda açık bir şekilde sorulmuş soru içinde saklıdır..."

Yönetim İlkeleri, Shf.218

 

* "Deneyimlerim" Serisi'nden alıntıdır. Deneyimlerim Serisi ALARKO Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan ALARKO Holding Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden temin edilebilmektedir.

"Fikirler düşünceleri, düşünceler davranışları, davranışlar alışkanlıkları, alışkanlıklar huyları, huylar da yazgıları doğurur. Yazgımız yeni fikir üretimi ile aydınlığa mutlaka kavuşacaktır."

"Türk insanında mevcut dinamizmin gözle görülür hale geldiği, Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların izlenimlerinden de anlaşılmaktadır. Bu dinamizme eğitimin eklenmesi halinde, eğitilmiş, genç, dinamik ve girişimci bir toplumun, dünyanın en ileri ülkeleri safına erişmemesi için neden yoktur. İç kavgalarımızı , kişisel ihtiraslarımızı önümüzdeki 5-10 yıl için bastırabilme özveri, cesaret ve cür'etini göstermeye mecburuz. "

" Karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde yüce Atatürk'ümüzün "Yalnız bir şeye çok ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak, milleti çalışkan yapmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız çalışkanların hakkıdır" vecizesini hatırlatarak sizleri parlak bir geleceğin beklediğine inanıyorum." Deneyimlerim II, Shf 11 -Genç Yönetici Adayları ile Sohbet

" ...Ülkemiz, coğrafi konumunun etkisinin yanısıra, modern eğitimi kısa sürede özümseyebilecek halkının dinamizmi ile 2000'li yıllarda en ileri gelişmiş toplumlar düzeyine erişecektir..."

" Türk insanının dinamizmi ülkemizin yüksek potansiyelini dinamiğe çevirebilecek güçtedir."

" ... Yüksek moral, kendimize güven, mutlaka başaracağız inancı, gayret ve çalışma neticesinde tehlikeyi atlatacağız."

"... Türkiyemizde ekonomide sıkıntılar varsa da, onu düze çıkaracak yeni fikirler daima üretilebilir.."

"Fakirleşmiş bir toplumda insan zengin olsa da mutlu yaşaması imkansızdır. Mutsuz ve başı eğik insanlar arasında gülebilme, sevinçli anlar yaşama imkanı yoktur..."

" İş ahlakı, iş adamlarını şirket çıkarlarını önde tutmayıp ülke çıkarlarını ön planda tutmalarını emreder."

"Mutluluk insanın maddi ve manevi hayatında yukarıya giden bir gelişimin doğal sonucudur.." Deneyimlerim III, Shf 310

" Sevginin ölçüsü sevilen için yapılabilecek fedakarlık şeklinde tanımlanabilir." Deneyimlerim V, Shf. 153

" Başarının oturduğu temel üzerine de eseri oturtmak ve çatısını tamamlamak gerekir. Eserin gövdesi iş adamının manevi özellikleri olan dostluk, ahlak ve şefkattir." Deneyimlerim II, Shf 20

" Üstün başarılar tolerans, alçak gönüllülük ve evrensel zihniyetle kabildir." Deneyimlerim II, Shf 9

"Başarı genelde yapılması öngörülenlerle yapılanlar arasındaki oran olarak tanımlanabilir. Başarıyı ölçebilmek için de ölçülebilir hedefler olması gerekir...." Deneyimlerim II, Shf 126

"Sevgi eksikliği kişinin yükselmesini engeller." Deneyimlerim III, Shf 71

 

.................................................

"Yazılı ve sözlü basın ülkenin dördüncü gücü, halkın avukatı, ülke çıkarlarına en sadık muhalefet olma durumundadır...Demokratik bir ülkede hür basın bu görevi yerine getirmek ve halkı doğru bir şekilde bilgilendirmekle görevlidir. Başarılı basın redaviden çok hastalıkları önlemeye muktedir olmuş basındır." Deneyimlerim III, Shf. 318

".. Geniş hürriyete sahip basın, bu gücü ile istediğini istediği şekilde batırma veya yüceltme yetkisine sahipse de tehlikeli olabilecek gücünü kullanmasını önleyecek tek öge basın organının kendi bünyesinde, muhabir veya yazarın "oto kontrolü" "kendel denetimi"dir. Bu denetim okuyucu ve izleyici kitlesinin kültürüne bağlıdır. Haksız karalama ve yüceltmelere halkın göstereceği tepki, okuyucu ve izleyici kitlesinin kısa sürede azalması şeklinde bir süre içinde kendini gösterebilmelidir." Deneyimlerim III, Shf. 318

"...Kamu görevi yapan basın kurumları, hür olmakla birlikte sosyal, siyasal ve hukuksal sorumlulukları vardır. Basın bir güven müessesesidir. Güven verdiği ve ilgi uyandırdığı ölçüde izlenme olasılığı artar. ...Eğitimi yüksek bir ülkede büyük halk kitleleri zamansız, belgeye dayanmayan, söylenti ve dedikoduya dayanan, derin araştırmalarla ve belgelerle desteklenmeyen manşetlere pek itibar etmezler.."Deneyimlerim III, Shf. 321

.................................................

"Herşeyden önce eğitime yatırım yapılırsa, bir süre sonra üstün kültür yargılarına milletçe sahip oluruz."Deneyimlerim III, Shf. 321

" Eğitim 10 yılda kendini büyük oranda ödemeye başlayan en esaslı yatırımdır. Siyasilerin 10 yıl beklemeye tahammülleri olmadığından uzun vadeli bu tür yatırımlara yönelmeleri zordur. Siyasi iktidar bu cesaret ve cüreti gösterebilirse ülkemiz her alanda dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine gelecektir." Deneyimlerim III, Shf. 322

"Eğitilmiş bir toplum olacağımız zaman, karşımızda bizim mücadele edemeyeceğimiz hiç kimse kalmayacaktır." Deneyimlerim II, Shf 147

.................................................

"Bir kurumda en önemli öge insandır. " Deneyimlerim III, Shf. 133

"Yönetici, başarıyı paylaşan, herkese yardımcı olan kişilerin başarılarını artırmaya çalışan kişi olmadıkça, başarılı olması, etrafındakilerin sempatisini kazanması mümkün değildir." Deneyimlerim III, Shf. 136

"Yönetici dişli kutusunu duruma göre yağlayarak gıcırtıları önleyen veya kesen kişi olmakla beraber, arada bir dişlinin yerine geçebilmelidir." Deneyimlerim III, Shf. 139

"Dirayetli Yöneticiler dengeleri iyi ölçüp, tartıp koruyarak dengesizlikleri ortadan kaldırarak başarıya ulaşabilirler." Deneyimlerim V, 157

" Şirketlerde üst düzeyde görev alanlar deneyimlerini yerlerini alacak yeni nesillere aktarmalıdırlar." Deneyimlerim II, Shf 23

"Yetenek, fırsat ve zaman üçlüsü başarının temelini oluşturur." Deneyimlerim II, Shf 19

" Alt düzeyin katılımı olmadan alınan kararların başarı şansı, psikolojik tepkiler sebebi ile düşüktür." Deneyimlerim II, Shf 37

"Kurumsallaşmanın başarı şansı, sistemlerin oturtulmasına bağlıdır." Deneyimlerim II, Shf 58

"İyi yönetim, fikir üretimi, üretilen fikirlerin en iyilerinin seçimi ve politikanın yönlendirilmesi, politikanın uygulanması için gerekli aksiyonların yapılması ve uygulamanın devamlı denetlenmesi demektir." Deneyimlerim II, Shf 72

"İş yönetilmez, yönetilen kaynaklardır. " Deneyimlerim II, Shf 115

"Her yatırımda önde gelen öğe insandır. İnsan dehası, düşünce, tasarım ve emeği olmadan yatırımın başarılı olması asla düşünülemez." Deneyimlerim II, Shf 137

"İnsanları seviniz. Dost çevrenizi genişletiniz. Dostluklrı çıkarınız için kat'iyyen kullanmayınız. Dostu ancak haklı davanızı uygun kişilere anlatabilmek için kullanınız." Deneyimlerim III, Shf 78